Idea

Gap Year – to przerwa w dotychczasowym działaniu

Gap Year polega na wyborze innej opcji, odbiegnięciu od dotychczasowego, edukacyjnego schematu, to sprawdzenie się w innych sytuacjach życiowych, niż dotychczasowe.

Widząc możliwości, jakie stwarza obecny sieciowy świat ciągłych zmian, rozpoczęliśmy projektowanie nowego modelu rozwoju i tworzenia, tworzymy społeczność uczącą (się) i praktykującą transformację rzeczywistości.

Wierzymy w świat, w którym ludzie korzystają z odwagi, by mówić o tym z czym się nie zgadzają i rekonstruują funkcjonujące zasady. Gdzie zaczynają działać i pomagać kreować teraźniejszość, o której marzą.

Chcemy do tego doprowadzić, tworząc pełną wolności, możliwości bycia krytycznym i decydowania za siebie przestrzeni, w której nawet najbardziej radykalne, odważne pomysły i idee mogą powstawać, rozwijać się i wychodzić na światło dzienne.

Ta platforma jest jednym z kroków w kierunku tej wizji.

Program Gap Year jest propozycją dla osób, które zakończyły konkretny etap edukacji i nie są pewne, jakie decyzje powinny podjąć w kierunku dalszego kształcenia – jaką uczelnię wybrać, jakie kierunek studiów i czy w ogóle powinny wybrać formalną ścieżkę edukacji, czy może są gotowe na podjęcie pracy zawodowej i dalsze samokształcenie? W trakcie uczestnictwa w programie gap year dla młodzieży istnieje możliwość wygenerowania wielu pomysłów na swój rozwój zawodowy poprzez kontakt z mentorami, uczestnictwo w stażach, czy w kursach dostępnych dla szerokiego grona online, na platformach internetowych. Program oferuje poprzez zebranie w jednym miejscu wielu propozycji dla osób wahających co do wyboru kształtu swojego dalszego kształcenia – możliwość wypróbowania swoich talentów, szansę „sprawdzenia się” w realnym projekcie.

Program ma zainspirować do dalszego rozwoju, ma pomóc lepiej siebie poznać.

Twórcy

Autorem platformy jest fundacja OFF school. Została ona stworzona we współpracy ze społecznością TUversity, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+) w partnerstwie z AU.

Możesz znaleźć więcej informacji o nas i naszych inicjatywach w zakładce dołącz

Projekt TUgap year

Projekt TUgap year został wspólnie zainicjowany oraz opracowany przez Fundację OFF school z Polski i CROS z Rumunii.

Projekt wpisuje się w priorytety MŁODZIEŻ: „Promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i społecznej przedsiębiorczości wśród osób młodych,” jak również „Promowanie działań wzmacniających pozycję młodzieży” i „Promowanie dobrej pracy z młodzieżą”.

Projekt ma bezpośredni związek i wpływ na młodzież w wieku 18-30 lat, w tym młodzież o mniejszych szansach oraz edukację pozaformalną. Celem projektu jest zbudowanie programu GAP YEAR, który pozwoli odnaleźć się młodzieży, ukierunkować na przyszłe życie zawodowe, odnaleźć ścieżkę kariery i jednocześnie wzmocnić swoje kompetencje.

Program uwzględnia holistyczny charakter indywidualnego uczenia się młodzieży, poznawania nowych obszarów, zdobywania wiedzy oraz umiejętności i zakłada wdrożenie najbardziej skutecznych metod pomagania młodym osobom w autonomicznym i odpowiedzialnym rozwoju.

Nowatorski charakter projektu skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach dla młodzieży w formie programu GAP YEAR, który jest modelem użytecznym dla młodych osób, które z własnej inicjatywy chcą poszerzyć swoje kompetencje, doświadczenie, ale także dla tych, które szukają ukierunkowania, inspiracji, form działania nie tylko w sferze formalnej nauki.

W Polsce tego typu  programy istnieją, lecz są to w większości propozycje  wyjazdowe –  np. dwutygodniowa/ trzymiesięczna podróż  w  wybranym kierunku w  sprecyzowanym kształcie mającym  często nazwę „przerwy w nauce” i  mało mająca wspólnego z edukacją.  Najczęściej młodzi ludzie wybierają cel zarobkowy z  nikłą szansą na jakąkolwiek edukację. Organizują takie wyjazdy we własnym zakresie i  nie biorą  pod uwagę innych możliwości, często z racji braku wiedzy  z  zakresu samokształcenia oraz innych możliwości, jakie może dać  taka podróż. Wciąż niewielu młodych z Polski decyduje się na taką przerwę w nauce, w większości są to studenci. Nieco inaczej ma się sprawa na świecie, gdzie gap year zyskał sobie o wiele większą popularność, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie na podróż po maturze lub w trakcie studiów wybiera się znaczna część młodzieży.

Dużym zainteresowaniem gap year cieszy się w krajach skandynawskich – tam ponad połowa ludzi po zdaniu egzaminu dojrzałości bierze sobie rok przerwy w dalszej nauce. Prawdopodobnie te decyzje  mogą być powiązane z przychylnością przyszłych pracodawców, którzy  bardzo pozytywnie wyrażają się o osobach, które dzięki uczestnictwie w gap year odznaczają się   samodzielnością w działaniu, dobrą organizacją w pracy i  pewnością siebie, co przekłada się na   śmiałe podejmowanie odważnych decyzji w życiu nie tylko zawodowym (na podst. m.in.: www.polskieradio.pl)

Nasza propozycja opisana w  programie gap year dla młodzieży posiada  jedną z ważniejszych zalet przerwy w nauce:  nie proponujemy standardowo rozumianej przerwy w nauce jako niczym konkretnym nie wypełnionej luki – nasz program  to kształcenie  we własnym tempie i z samodzielnie wybranymi mentorami. To  propozycja dla tych, dla których standardowa edukacja  nie może dziś zaproponować kształcenia w formie i tempie dostosowanym indywidualnie dla każdego.

Rezultaty

  • większa umiejętność planowania przez młodzież swojej edukacji, tym edukacji pozaformalnej oraz rozwoju swojej ścieżki kariery,
  • możliwość weryfikacji alternatywnych form uczenia się, warsztatów, wydarzeń, staży dedykowanych dla młodych osób,
  • podniesienie jakości i efektywności działań edukacyjnych skierowanych do młodych osób
  • zwiększenie umiejętności wyszukiwania informacji, selekcji treści, nadawania priorytetów, zarządzania sobą w czasie wśród młodzieży
  • efektywniejsze wykorzystanie czasu w czasie nauki/studiów poprzez uczestniczenie w programie Gap Year – niekoniecznie zawsze oznacza to przerwę w nauce – tylko może być prowadzone równolegle do studiów
  • propagowanie opracowanych rozwiązań w innych krajach europejskich wśród instytucji, podmiotów zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży
  • wzrost zainteresowania edukacją pozaformalną młodzieży
  • budowa ruchu i zainteresowania zjawiskiem GAP YEAR wśród młodych ludzi.

Może zainteresuje Cię:
the labour market research.pdf
gap year program.pdf
link to yt videos

Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Więcej
Akceptuję